Robotjesschool

De Robotjesschool verzorgt programmeeronderwijs voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Er wordt zowel gebruik gemaakt van bestaande apps als van zelf ontwikkeld materiaal. Daarnaast gaan de kinderen aan de slag met actuele filosofische vraagstukken. (Wie heeft de schuld van een auto-ongeluk met een zelfrijdende auto? Moeten robots rechten krijgen?)

De lesmethode van de Robotjesschool combineert cognitieve en fysieke aspecten: kinderen leren met behulp van hun hele lichaam, niet alleen met hun hoofd. Dus in de lessen wordt ook bewogen en geknutseld; zo worden verschillende zintuigen aangesproken. Dit betekent ook dat er veel ‘off screen’ gewerkt wordt.

In de lessen van de Robotjesschool wordt met verschillende robotjes gewerkt; ook gaan de kinderen zelf robots maken.

Bij de Robotjesschool doen leerlingen ervaring op met:

  • robots en programmeren
  • complexe problemen opdelen in kleine stapjes en die uitvoeren, waarbij de juiste volgorde cruciaal is
  • ruimtelijk inzicht én lineair inzicht
  • off-screen werken
  • logisch redeneren
  • besef dat apparaten niet vanzelf werken
  • inzicht in het feit dat je de wereld kunt sturen en beïnvloeden
  • ethische vragen rondom Kunstmatige Intelligentie

21st Century Skills die met name aan bod komen zijn Computational Thinking, Kritisch Denken, Creatief Denken en Probleem Oplossen.

 

Brechtje van Bergen (Amsterdam, 1971) studeerde Natuurkunde, Nederlands en vooral Filosofie, met als specialisatie Kunstmatige Intelligentie, Taalfilosofie en Logica.  Vanaf 2014 is zij actief in het primair onderwijs.